วีธีการ จดจำ สิ่งที่ต้องการเรียนรู้

วีธีการเรียนรู้ ให้จำได้ จำแม่น ไม่ลืมง่าย

ต้องยอมรับเหมือนกันว่าบางทีเราก็ไม่สามารถจำเนื้อหาหนังสือที่อ่านเมื่อปีก่อนได้แม่นยำ อันนี้เป็นเรื่องปกติ แล้วจะทำอย่างไรได้จำได้แม่นขึ้นล่ะ ?

สิ่งต่าง ๆ ด้านล่างนี้เป็นเทคนิคการเรียนรู่สิ่งต่าง ๆ ให้จำได้ จำง่าย ไม่ลืม

อ่านลวก ๆ ก่อนอ่านตั้งใจจริง (Pre-Reading)

เหตุผลที่ต้องอ่าน ลวกๆ เร็วๆ ก่อนเพราะว่าเป็นการเตรียมพร้อมสมองให้เราเลือกว่าอะไรสำคัญ และเนื้อหาคราวๆ เป็นอย่างไร

อ่านสารบัญ เปิดอ่านเนื้อหาและหัวข้อย่อย และบทสรุปตอนท้ายแล้วลองจินตนาการว่าเนื้อหาจะเกี่ยวกับอะไรบ้าง ต้องพยายามทำความเข้าใจอะไรก่อนไหมก่อนที่จะเริ่มอ่าน

อ่านเนื้อหาคราวๆ เหล่านี้ก่อนช่วยให้เราเลือกจดจำสิ่งที่เรามองว่าสำคัญก่อนอ่านแบบตั้งใจเพื่อเข้าใจเนื้อหาเหล่านั้น

ไฮไลต์ (Highlighting)

การไฮไลต์ เนื้อหาที่อ่านเฉพาะส่วนที่สำคัญ

ระวังอย่างไฮไลต์มากเกินไป เพราะจุดประสงค์ในการไฮไลต์ คือ การคัดกรองเฉพาพเนื้อหาที่สำคัญ

จดโน๊ต หลังจากอ่านเสร็จ

จดสิ่งต่างๆที่คิดว่าสำคัญ จากนั้น สรุปปเนื้อหาที่อ่านแบบเข้าใจง่าย สั้นๆ

สอนคนอื่น

การสอนคนอื่นให้เข้าใจเนื้อหาที่เราอ่าน ทำให้เราเข้าใจเนื้อหาเหล่านั้นได้ลึกซึ้งขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการเรียกสิ่งที่เรียนรู้ กลับมาโดยไม่ต้องเปิดหนังสือ เรียกกลับมาได้เท่ากับเข้าใจและจดจำได้ ถ้าเรียกไม่ได้แปลว่าเรายังจำไม่ได้ แค่นี้ก็ทรสบแล้วว่าต้องอ่านเนื้อส่วนไหนเพิ่มเติม

ฝึกฝน

สำหรับเนื้อหาที่ต้องการปฎิบัติ เช่นการทำเลข เขียนโปรแกรม เล่นดนตรี อื่นๆ จำต้องให้เวลาฝึกฝนจำชำนาญ

ทั้งนี้ ทุกอย่างต้องใช้เวลาและคงามตั้งใจ ซึ่งคงามตั้งใจจะเกิดขึ้นได้จากการที่เราสนใจเนื้อหาเหล่านั้นก่อน

สนใจ ตั้งใจ ใจเย็น ให้เวลา คือเคล็ดลับความสำเร็จ